Piwowarstwo na Żywiecczyźnie

Piwowarstwo na Żywiecczyźnie

Historia piwowarstwa na Żywiecczyźnie ma ponad 700 lat. W 1327 roku Żywiec miał już prawa miejskie, a w mieście i na zamku działało kilka małych browarów. Na przełomie XIII i XIV wieku do Żywca przybywali rzemieślnicy z Krakowa, Śląska i Czech, wśród nich piwowarzy i bednarze. W mieście i jego okolicach warzono dużo piwa.

Książę Przemysław, który władał Żywiecczyzną do 1433 r., nadał mieszkańcom miasta przywilej uprawy jęczmienia i produkcji piwa, a ich interesy związane z piwem zabezpieczył poprzez ustanowienie tzw. prawa mili ochronnej, zgodnie, z którym nie można było prowadzić interesu piwnego w obrębie jednej mili od miasta.

Do XIX wieku piwowarstwo na terenie Żywiecczyzny rozwijało się stabilnie. Przełom nastąpił w XIX wieku, w dobie odkryć naukowych, gdy browary rolnicze i miejskie stopniowo zastępowało browarnictwo typu przemysłowego.