Trzy pokolenia

Trzy pokolenia

Przez 93 lata browar był własnością Habsburgów żywieckich. Jego założycielem i pierwszym właścicielem był arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg, wnuk cesarza Leopolda II. Po śmierci Albrechta majątek wraz z browarem przeszedł w ręce arcyksięcia Karola Stefana. Prowadził on browar 38 lat. W roku 1933 największą część dóbr żywieckich wraz z browarem i zamkiem odziedziczył arcyksiążę Karol Olbracht.

Syn Karola Stefana zarządzał browarem do roku 1939. Gdy wybuchła wojna oddał się do dyspozycji 2 Pułku Strzelców Górskich (Korpusu Ochrony Pogranicza) ponieważ czuł się Polakiem i był pułkownikiem Wojska Polskiego. Z powodu służby w Wojsku Polskim, a także odmowy podpisania niemieckiej listy narodowościowej (tzw. Volkslisty), Karol Olbracht 9 listopada 1939 roku został aresztowany. W związku ze zmianami politycznym Habsburgowie ostatecznie utracili swe majątki w roku 1945.