Regulamin zwiedzania Muzeum w okresie występowania epidemii COVID-19

Oferta Muzeum

 1. Muzeum oferuje zwiedzanie pomieszczeń ekspozycyjnych oraz zakup pamiątek i wariantów piwa Żywiec.
 2. Z oferty Muzeum czasowo wyłącza się:
   
  • zwiedzanie Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu;
  • zwiedzanie obiektu z udziałem przewodnika.
    
 3. Oferta Muzeum skierowana jest głównie do osób dorosłych.
 4. Muzeum mogą zwiedzać osoby niepełnoletnie jedynie pod opieką osoby dorosłej.

Czas otwarcia Muzeum dla zwiedzających

 1. Muzeum jest czynne od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 18:00.
 2. Ostatnie wejście na zwiedzanie - 60 minut przed zamknięciem Muzeum.
 3. Wprowadza się dwie półgodzinne przerwy przeznaczone na dezynfekcję pomieszczeń.

W okresie trwania epidemii COVID-19 Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia lub jego zamknięcia dla zwiedzających.

Obowiązki osób przebywających na terenie Muzeum

Przebywając na terenie Muzeum zwiedzający mają obowiązek:

 1. Zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów między osobami;
 2. Zakładania maseczek na twarz;
 3. Dezynfekcji rąk w wyznaczonych miejscach;
 4. Zakładania jednorazowych rękawiczek przed wejściem do pomieszczeń ekspozycyjnych;
 5. Stosowania się do wszystkich informacji i zaleceń umieszczonych na terenie Muzeum oraz poleceń porządkowych obsługi Muzeum.

Zakup biletów na zwiedzanie Muzeum

Czasowo wprowadza dwa rodzaje biletów:

 • Bilet normalny na zwiedzanie Muzeum (dla osób dorosłych).
 • Bilet ulgowy.
   
 1. Bilet ulgowy przysługuje osobom niepełnoletnim oraz uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej.
 2. Zakup biletów odbywa się kasie recepcji Muzeum tuż przed zwiedzaniem obiektu.
 3. Przy zakupie biletów zaleca się dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej.
 4. Na terenie recepcji mogą przebywać tylko 3 osoby.
 5. Brak możliwości oczekiwania na zwiedzanie na terenie recepcji oraz korzystania z szatni.

Sprzedaż pamiątek oraz piwa
 

 1. Na terenie sklepu może jednocześnie przebywać 5 osób.
 2. Przy kasie sklepowej może przebywać tylko 1 osoba.
 3. Przy dokonywaniu zakupów zaleca się dokonywanie płatności przy użyciu karty płatniczej.
 4. Towar kupującemu podaje sprzedawca.

Zachowania niedozwolone

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu zwiedzania Muzeum  zabrania się:
 

 1. Przebywania na terenie Muzeum osobom nietrzeźwym, osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających oraz elementów wyposażenia, zakłóca porządek oraz narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Wynoszenia, niszczenie eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie Muzeum.
 3. Wprowadzania na teren Muzeum zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących.
 4. Wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu.
 5. Wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych narzędzi.