Halo halo!
Dowodziki do kontroli!

STRONA DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA UŻYTKOWNIKÓW PEŁNOLETNICH!

Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia

Rezerwacja musi zostać potwierdzona

Wysłanie zapytania nie jest jednoznaczne z rezerwacją. Ze względu na duże zainteresowanie musimy potwierdzić, czy w preferowanym przez Państwa terminie będziemy w stanie zapewnić możliwość zwiedzenia Muzeum. Po wypełnieniu i przesłaniu zapytania otrzymają Państwo od nas potwierdzenie daty i godziny lub propozycję alternatywnego terminu.

Rezerwacja została powierdzona

Otrzymasz potwierdzenie na e-mail

Na zwiedzanie Muzeum wraz z degustacją konsumpcyjną piwa musicie Państwo zaplanować około 1 godziny.

Rezerwacje

Aby zwiedzić Muzeum należy zarezerwować wizytę telefonicznie
+48 33 861 96 27
+48 33 861 24 57

za pomocą poniższego formularza lub poprzez e-mail
rezerwacja@muzeumbrowaru.pl

Pierwszeństwo zwiedzania przysługuje grupom i osobom posiadającym wcześniejszą rezerwację.

Formularz rezerwacji

Aby wysłać zapytanie o dostępność terminów zwiedzania mogą Państwo skorzystać z formularza rezerwacji. Wysłanie zapytania nie jest jednoznaczne z rezerwacją. Ze względu na duże zainteresowanie musimy potwierdzić, czy w preferowanym przez Państwa terminie będziemy w stanie zapewnić możliwość zwiedzenia Muzeum. Po wypełnieniu i przesłaniu zapytania otrzymają Państwo od nas potwierdzenie daty i godziny lub propozycję alternatywnego terminu.

Uwaga: Ostatnie wejście do Muzeum o godz. 16:00.

Proszę uzupełnić pole

Proszę podać liczbę osób

Proszę uzupełnić pole

Proszę uzupełnić pole

Proszę uzupełnić pole

Proszę uzupełnić pole

 1. Administratorem danych osobowych jest GRUPA ŻYWIEC Sp. z o.o z siedzibą w Żywcu, przy ul. Browarnej 88, 34-300 Żywiec, zwana dalej Administratorem.
 2. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy poprzez adres e-mail dane.osobowe@grupazywiec.pl lub z wykorzystaniem wyżej wskazanego adres korespondencyjnego.
 3. Cel i podstawa przetwarzania danych:
  • Rezerwacja wizyty w Muzeum– podstawą przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6. ust. 1. lit. a RODO), rozumiana jako skierowanie do Administratora wiadomości w celu zarezerwowania wizyty w Muzeum.
 4. Kto otrzyma dane: spółki z Grupy Żywiec, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora i zgodnie z jego wytycznymi m.in. dostawcy usług informatycznych, a także podmioty lub organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Okres przechowywania danych: Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż 3 miesiące.
 6. Przysługujące prawa:
  • Dostępu do danych
  • Sprostowania danych
  • Usunięcia danych
  • Ograniczenia przetwarzania
  • Sprzeciwu, względem przetwarzania którego podstawą jest prawnie uzasadniony interes Administratora
  • Wycofania zgody
  • Przenoszenia danych
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jak skorzystać z przysługujących praw?
W przypadku praw wskazanych w pkt. 6.1-6.7 należy złożyć wniosek. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. i 2. W przypadku prawa wskazanego w pkt. 6.8 należy skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jest warunkiem rezerwacji terminu wizyty.
 2. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Rozwiń

PRZEWODNIK I WYBÓR JĘZYKA

Podczas rezerwacji prosimy zwrócić uwagę na wskazanie języka, jakim ma się posługiwać przewodnik. Pozwoli to nam to dostosować zwiedzanie do Państwa potrzeb.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoby niepełnoletnie mogą zwiedzać Muzeum jedynie pod opieką osób dorosłych. Zwiedzanie Browaru nie jest dostępne dla osób poniżej 18 roku życia. Wyjątek stanowią wycieczki ze szkół, które w programie nauczania mają procesy związane z produkcją piwa.

WARTO BYĆ PUNKTUALNIE

Zwiedzanie Muzeum odbywa się w grupach. Dlatego prosimy o przybycie, na co najmniej 15 minut przed wskazaną godziną zwiedzania. Przed przyjazdem warto także zapoznać się z mapami dojazdu do Muzeum, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Jak dojadę?

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM BROWARU ŻYWIEC

Przed rozpoczęciem zwiedzania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania Muzeum Browaru Żywiec.

Regulamin

Często zadawane pytania

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do
skorzystania z formularza kontaktowego lub znalezienia
odpowiedzi na pytania w dziale Najczęściej zadawane pytania.